http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Przetarg ograniczony w nowej formule

39

 

Powiązane artykuły

Uchwalona przez Sejm w dniu 12 października br. nowelizacja Prawa zamówień publicznych zawiera zmianę, która nie była nagłaśniana tak, jak np. propozycje nowych przepisów dotyczące wykluczania wykonawców z postępowania, a która w bardzo istotny sposób zmienia zasady tzw. prekwalifikacji wykonawców w przetargu ograniczonym, czyniąc ponownie ten tryb udzielenia zamówienia trybem użytecznym. Tak więc o kwalifikacji wykonawców do drugiego etapu przetargu ograniczonego (tzw. prekwalifikacji) decydowały owe warunki – wykonawcy, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków byli zapraszani do składania ofert. Przetarg ograniczony był organizowany zasadniczo w dwóch sytuacjach, tj. gdy: – zamawiający spodziewał się dużej liczby ofert i liczbę tę chce ograniczyć, – zamawiający chciał otrzymać oferty od wykonawców, którzy nie tylko spełniali warunki udziału w postępowaniu, lecz którzy byli najlepiej przygotowani do wykonania zamówienia, którzy posiadali największe doświadczenie, a więc którzy spełniali w najwyższym stopniu warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Jednak po wejściu w życie w dniu 22 grudnia 2009 r. nowego przepisu, tj. przepisu art. 26 ust. 2b znaczenie przetargu ograniczonego, jako jednego z dwóch podstawowych, oprócz przetargu nieograniczonego, trybów udzielania zamówienia, znacznie zmalało. Już w roku 2010 o około 50% spadł odsetek zamówień udzielanych w tym trybie w stosunku do zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego. Odsetek ten, tylko w przypadku robót budowlanych i zamówień o wartości powyżej progu unijnego, według danych za pierwsze trzy kwartały roku 2012, spadł o ponad 70% w stosunku do analogicznego okresu roku 2009.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx