PRZYWRÓCENIE POSTĘPOWAŃ PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ

16

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w związku z publikacją w Dzienniku Ustaw (poz. 875) ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Krajowa Izba Odwoławcza wraca do orzekania w normalnym trybie. Jednocześnie dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom postępowań odwoławczych zostaną wprowadzone wytyczne w zakresie nowej organizacji rozpraw i posiedzeń przed KIO. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz profilach w mediach społecznościowych.

źródło: www.uzp.gov.pl