http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PUNKTY ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

42

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzone zostały oferty na dzierżawę 13 miejsc pod punkty ładowania pojazdów elektrycznych na Miejscach Obsługi Podróżnych kategorii I na autostradzie A4 i trasie S8. Trzy podmioty złożyły łącznie 22 oferty na dzierżawę, gdzie każda oferta dotyczy jednego miejsca. W składanych ofertach dzierżawcy podawali propozycję półrocznego czynszu jaki będą ponosić w trakcie 10-letniej dzierżawy terenu (z możliwością wydłużenia o dodatkowe 5 lat). Rozpiętość ofert wyniosła od 3 do 8,6 tys. zł netto. Zadaniem wyłonionego w przetargu dzierżawcy będzie wybudowanie dwóch ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, pełnienie roli operatora i dostawcy usługi ładowania dla tych punktów oraz dostosowanie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych w czasie ładowania poprzez jego odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. W przetargu oferty złożyły trzy firmy, które zainteresowane były wszystkimi oferowanymi przez GDDKiA lokalizacjami. Obecnie trwa analiza ofert, z uwzględnieniem zasady antymonopolowej AB, tj. zasady przemienności, której założeniem jest zachowanie konkurencyjności miedzy dostawcami na odcinku. Zgodnie z tą procedurą oferent nie może wydzierżawić dwóch lokalizacji (MOP-ów) sąsiadujących ze sobą wzdłuż jednej drogi w tym samym kierunku trasy. GDDKiA przewiduje, że w wypadku lokalizacji objętych ofertami podpisanie umów dzierżawy nastąpi, zgodnie z wcześniejszymi założeniami jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku.

źródło: www.gddkia.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx