Zamawianie wybranych usług telekomunikacyjnych oraz usług „w chmurze”

57

Jesteśmy świadkami i uczestnikami postępu naukowo-technicznego zwanego rewolucją przemysłową 4.0. Zasadnicze znaczenie w rozwoju i pobudzaniu gospodarki opartej na wiedzy ma przetwarzanie informacji, które odbywa się z wykorzystaniem usług w chmurze.

Władysław Iwaniec