Wdrażanie elektronicznych środków dowodowych w postępowaniu przed KIO

47

Izabela Niedziałek – Bujak

Wprowadzenie

 

Dzień 18 października 2018 r. otworzył w zamówieniach publicznych, jak i procedurze odwoławczej, nowy rozdział, którego celem jest poprawa efektywności udzielania tych zamówień, z zastosowaniem komunikacji elektronicznej. Nieco wcześniej, począwszy od  18 kwietnia 2017 r. przed zadaniem tym stanęli zamawiający centralni, natomiast od 1 stycznia 2021 r. elektronizacją objęte mają zostać także zamówienia o mniejszej wartości.