Nowe Prawo zamówień publicznych

24

W dniu 11 września 2019 roku Sejm uchwalił ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych. Projekty obydwu ustaw zostały wniesione do laski marszałkowskiej przez Radę Ministrów w dniu 12 lipca 2019 r.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.