http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

RAPORT PPP

34

Resort gospodarki zlecił raport pro­jektów realizowanych w ciągu ostat­nich pięciu lat w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak infor­muje „Puls Biznesu”, w tym czasie łączna wartość projektów, które mia­ły być realizowane w formule PPP, wyceniona została na 18,7 mld zł. Tymczasem ich realna wartość wy­niosła zaledwie 2,75 mld zł. Co wię­cej, z raportu Instytutu PPP i Kan­celarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz wynika, że w tym czasie ogłoszonych zostało 277 postępowań (w tym 63 proc. unieważnionych), ale podpisano je­dynie 58 umów Najlepiej radziły so­bie samorządy – na 202 postępowa­nia zrealizowane zostały 43 umowy. Jak podaje PB, urzędy marszałkow­skie ogłosiły co prawda tylko 3 proc. postępowań, ale wykazały się przy tym stuprocentową skutecznością.

Powiązane artykuły

Źródło: portalsamorzadowy.pl za „PB”

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx