http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rażąco niska cena oferty w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej

47

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Należy zatem uznać, iż ustalenie czy oferta zawiera rażąco niską cenę jest jego kluczowym obowiązkiem. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający musi zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Ocena wyjaśnień wykonawcy (lub ich braku) jest konieczną i niezbędną czynnością zamawiającego, której musi dokonać przed podjęciem decyzji w kwestii rażąco niskiej ceny. Zamawiający nie może odrzucić oferty z powodu rażąco niskiej ceny bez przeprowadzenia procedury wyjaśniającej. Oceniając wyjaśnienia zobowiązany jest wziąć pod uwagę wskazane przez wykonawcę obiektywne czynniki, które zaważyły na zaoferowanej cenie, np. oszczędność metody wykonania danego zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo korzystne warunki wykonywania przedmiotowego zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, czy wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Po dokonanej ocenie wyjaśnień, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx