Rażąco niska cena

38

Sierpniowa nowelizacja, obok wielu innych, istotnych zmian, wprowadza zmiany dotyczące występowania rażąco niskiej ceny. Ich celem jest ułatwienie zamawiającym badania, czy oferowana cena jest rzeczywiście rażąco niska. Znowelizowane przepisy wskazują, w jakich przypadkach zamawiający powinien i w jakich może badać zjawisko rażąco niskiej ceny oraz jakie elementy powinien wziąć przy tym pod uwagę, w tym także, jako jeden z kosztów wykonania zamówienia minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów[1].

Powiązane artykuły


[1] Fragment wypowiedzi  poseł M. M. Janyski na posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 23 lipca 2014r.; http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/F4574E15317A9267C1257D24004AA5A7/$file/0355607.pdf