Zamówienia publiczne w 2013 r. cz.II

30

Część drugą publikacji, omawiającej „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 roku” chciałbym poświęcić przede wszystkim problemom dotyczących trybów udzielania zamówień, kryteriom wyboru oferty oraz konkurencyjności rynku.