Refleksje o równowadze rynkowej

42

Możliwość wycenienia każdej usługi odrębnie w ramach jednego zamówienia zmieniłaby bardzo wiele. Wynagrodzenie wykonawcy byłoby uzależnione od skali operacji, której na dzień ogłoszenia postępowania nie jest w stanie oszacować zamawiający. Alternatywnym rozwiązaniem jest wskazywanie skali planowanych operacji, co faktycznie nie zawsze jest możliwe.