http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Trzy pytania w temacie numeru

31

Trzy pytania w temacie numeru opracowują, a następnie odpowiedzi na nie, wraz z komentarzem, przedstawiają eksperci Grupy Doradczej SIENNA. Dzisiaj są one następujące:

 

  1. Zamawiający zażądał złożenia ofert w formacie pdf. Wykonawca złożył ofertę w formacie doc., a zamawiający odrzucił ją na podstawie art. 226 ust 1 pkt 6. Czy słusznie?
  2. Podmiot trzeci przekazał wykonawcy wydane w postaci papierowej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i umocował wykonawcę do poświadczenia skanu tego zaświadczenia za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwa udzielono na piśmie (w postaci papierowej). Kopię – skan pełnomocnictwa (gdyż wynikało to z zakresu umocowania) potwierdził za zgodność z oryginałem wykonawca. Co powinien zrobić zamawiający po otrzymaniu takich dokumentów?
  3. Wykonawca złożył wymagane podmiotowe środki dowodowe w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych, dostarczając je osobiście do siedziby zamawiającego. Strony nie negują faktu i treści przekazanych podmiotowych środków dowodowych. Jaki to wywoła skutek?

 

Zachęcamy Państwa do przesyłania odpowiedzi na adres: redakcja@publicus.pl.

 

Odpowiedzi na pytania

z numeru listopadowego

 

Prawidłowe odpowiedzi na pytania „w temacie numeru” listopadowego, dotyczącego udostępniania zasobów, są następujące: (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx