http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ryzykowny biznes

11

Jak przygotować i złożyć ofertę? Jest to kwestia ważna, lecz wtórna. Podstawowym pytaniem jest: po co? Po co ubiegać się o zamówienia publiczne? To jasne: dla pieniędzy. A więc: czy można zarobić na zamówieniach publicznych? Zdecydowana większość firm odpowiada przecząco. Wcale się nie dziwię. Na wypadek, gdybyś, przedsiębiorco, planował wejście na ten rynek, rozważ kilka kwestii.

 

WIELKI, NIEKONKURENCYJNY RYNEK

Rynek zamówień publicznych jest ogromny: prawie 300 miliardów złotych. Ta kwota robi wrażenie. Trzeba jednak pamiętać, że ponad 1/3 tej kwoty jest wydawana bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Olbrzymia większość z uwagi na wartość nie przekraczającą progu stosowania przepisów Pzp, czyli poniżej 130 tys. zł. Milion, dwa, trzy miliony zleceń po kilka lub kilkadziesiąt tysięcy złotych jest udzielanych przez kilkadziesiąt tysięcy zamawiających z pominięciem prawa zamówień publicznych. Część z tych zamówień jest dostępna w necie, gdy się wytrwale poszukuje. Inne nie. To, oczywiście, nie przeszkadza dużym firmom. Jednak dla MMŚP te najmniejsze zamówienia mogłyby być interesujące.

Konkurencja jest mizerna: średnia liczba składanych ofert niewiele przekracza 2, w 40 % przetargów wpływa tylko jedna oferta. Zlecenia są na wyciągnięcie ręki, wystarczy się schylić. Czemu jednak większość firm nawet nie próbuje? (…)

 

Poza tym w artykule:

 • SŁABA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI
 • SKOMPLIKOWANA DOKUMENTACJA
 • ZŁY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 • PODSTAWY WYKLUCZENIA
 • KRYTERIA OCENY OFERT
 • RAŻĄCO NISKIE CENY
 • PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
 • WYMAGANIA FORMALNE
 • ZŁOŻENIE OFERTY
 • CZAS TRWANIA PROCEDUR
 • JAWNOŚĆ OFERT
 • PROCEDURY ODWOŁAWCZE
 • REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 • PODSUMOWUJĄC

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx