http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

39

Prawidłowe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymaga nie tylko wiedzy o tym co ma być, zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego, wynikiem tych robót oraz wiedzy o wymaganiach Prawa zamówień publicznych, ale także znajomości przepisów regulujących przebieg procesu inwestycyjnego.

Przebieg procesu inwestycyjnego regulują przepisy Prawa budowlanego oraz rozporządzeń dotyczących warunków technicznych właściwych dla danego obiektu, jak również przepisy szeregu innych ustaw i rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego, mających wpływ zarówno na realizację robót budowlanych, ich wynik, jak również na możliwość realizacji inwestycji i uzyskania oczekiwanych efektów robót budowlanych.

Przed przystąpieniem do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zamawiający musi rozstrzygnąć, czy będzie realizował zamówienie w formule „buduj”, czy „zaprojektuj i zbuduj”, ewentualnie „optymalizuj i zbuduj”.

 

Czy to na pewno roboty budowlane?

Postawienie sobie takiego pytania przez zamawiającego wydaje się działaniem zbędnym, wręcz niezrozumiałym, jednak jest to tylko złudne wrażenie, bowiem polski system prawny jest skomplikowany i pozwala na to, aby dane pojęcie było rozumiane odmiennie, miało odrębną definicję w każdym akcie prawnym, w którym jest zamieszczone (z wyjątkiem aktów wykonawczych do ustawy, co też znajduje wyjątki).

W polskim systemie prawnym roboty budowlane i obiekt budowlany zostały zdefiniowane zarówno w Prawie budowlanym, jak i w Prawie zamówień publicznych, przy czym definicje te nie pokrywają się i nie są jednolite. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • Czy to na pewno zamówienie na roboty budowlane?
  • Zamówienie na roboty budowlane typu „buduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”
  • Zasady Prawa zamówień publicznych – fundament formułowania opisu przedmiotu zamówienia
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Opis przedmiotu zamówienia a przepisy odrębne
  • Opis przedmiotu zamówienia a przepisy odrębne

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx