http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ewolucja sposobu opisywania przedmiotu zamówienia

46

Od wprowadzenia pierwszej regulacji dotyczącej zamówień publicznych w 1994 r. aż po 1 stycznia 2021 r., czyli dzień wejścia w życie trzeciej ustawy o zamówieniach publicznych – cel i natura postępowania przetargowego nie dopuszczają dowolnego wyboru wykonawcy i oferowanych przez niego usług, dostaw czy robót budowlanych.

Organizator przetargu posiada uprawnienie do określania swoich potrzeb, wymagań i preferencji (znajdujących wyraz w zapisach dokumentacji przetargowej), w sposób pozwalający mu na wybranie oferty najbardziej odpowiadającej jego potrzebom. Ma przy tym obowiązek właściwego stosowanie przepisów, zapewniający legalność podejmowanych przez niego działań, których efektem jest wybór oferty najkorzystniejszej. 

 

UWAGI WSTĘPNE    

Powyższe łączy się ściśle z podstawowym założeniem systemu zamówień publicznych, którym jest zapewnienie wszystkim podmiotom przystępującym do przetargów równych szans na każdym jego etapie. Ponadto, wskazane cele systemu zamówień publicznych przekładają się na zasady, na których jest oparta cała procedura przetargowa i które wyznaczają ramy sposobu jej prowadzenia niezależnie od zastosowanego trybu postępowania.

W tym celu prawodawca wprowadził szereg uregulowań stanowiących o konieczności zachowania przez organizatora zasad uczciwej konkurencji, w tym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • USTAWA Z 1994 ROKU
  • USTAWA Z 2004 ROKU
  • NOWA USTAWA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU
  • PODSUMOWANIE

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx