SPRAWOZDANIE PREZESA UZP

44

W dniu 19 kwietnia 2013 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt „Sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2012 roku” z 14-dniowym terminem zgłaszania uwag. Projekt dokumentu dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6752.

Powiązane artykuły

Źródło: UZP