http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Środki ochrony prawnej w 2011 roku

63

W roku 2011 wykonawcy wnieśli 2.820 odwołań, z czego Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygnęła 2.789. Są to ilości zbliżone do tych, jakie wystąpiły w roku 2010, ale sporo większe od liczby odwołań, wniesionych i rozstrzygniętych w latach 2007 – 2009 (ok. 1.500 – 2.000). Jest wysoce prawdopodobne, iż w najbliższych latach liczba wnoszonych odwołań ustabilizuje się na poziomie 2.800 – 3.000.

tabela

Odsetek postępowań rozstrzygniętych w roku ubiegłym, podczas których odwołanie zostało uwzględnione, odrzucone bądź oddalone jest podobny do tego, jaki odnotowany został w latach ubiegłych. Podobnie jest w przypadku postępowań umorzonych,  zarówno ze względu na uwzględnienie przez zamawiającego zarzutów, jak i cofnięcie odwołania. Tu także wskaźniki stabilizują się na poziomie, nakreślonym wyraźnie zaznaczonymi przedziałami.

wykres

Powiązane artykuły

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w roku ubiegłym ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba odwołań wnoszonych w formie elektronicznej. Wyniosła ona 11% w stosunku do 4,5% w roku 2010. Pozostałe odwołania zostały wniesione  w formie drukowanej       (w roku 2011 – 2 513).

W porównaniu do lat ubiegłych, znacznemu skróceniu uległa terminowość rozpatrywania odwołań przez Izbę. Posiedzenia KIO wyznaczane były średnio w siódmym dniu od dnia wniesienia odwołania, a czas oczekiwania na ogłoszenie orzeczenia wynosił średnio 12 dni (w roku 2010 – 18 dni, a w roku 2010 – 32).

Wyraźnie zmniejszyła się liczba skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, wnoszonych do sądów okręgowych.W  roku 2011 wniesiono ich 148, podczas gdy w 2009 było ich 316, a w 2010 – 225. W roku ubiegłym 81 skarg zostało wniesionych przez odwołujących (55%), 37 – przez zamawiających (25%), 27 – przez przystępujących do postępowania odwoławczego (18%), a 3 przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (2%).

Rozpatrując skargi, sądy okręgowe w 56% przypadków odrzuciły je, w 23 % oddaliły, w 12 % uchyliły bądź zmieniły orzeczenie Izby, a w 9 % przypadków umorzyły postępowanie skargowe.

 

Źródło: „Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2011 r.”, www.uzp.gov.pl w zakładce „KIO”.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx