http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Standardy elektronizacji zamówień publicznych

72

Informatyzacja urzędowa

 

Działania administracji publicznej związane z wykorzystywaniem nowych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych określa się terminem e-administracja lub też e-urząd (z ang. e-government). Korzystanie z takich technologii przed jednostki administracji publicznej ma na celu przysporzyć korzyści zarówno podmiotom zewnętrznym tj. obywatele czy przedsiębiorcy, jak i samym podmiotom administracyjnym.

 

Korzystanie z technologii informacyjno-telekomunikacyjnych ma znacznie przyśpieszyć i usprawnić działania administracji publicznej, obniżyć koszty związane z funkcjonowaniem podmiotów administracyjnych, jak również prowadzi do zwiększenia przejrzystości działań tychże podmiotów. Z perspektywy podmiotów będących odbiorcami tych usług, e-administracja ma ograniczyć formalności związane z załatwianiem spraw, a także zwiększyć poziom świadczonych usług, jak również dla tej strony powodować ograniczenie kosztów i skrócenie czasu załatwiania spraw. Usługi oferowane w ramach e-administracji wyróżnia się ze względu na trzy poziomy zaawansowania: informacyjny, interakcyjny oraz transakcyjny.

 

Poziom informacyjny ogranicza się jedynie do jednostronnego przekazywania informacji przez podmioty administracji publicznej za pomocą np. stron internetowych. Poziom interakcyjny polega na jedno- jak i dwukierunkowej komunikacji o charakterze indywidualnym, w tym np. konsultacje, udzielanie opinii. Poziom transakcyjny umożliwia użytkownikom przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z danym procesem administracyjnym drogą elektroniczną, w tym możliwość zasięgnięcia opinii, dostęp do formularzy, składanie dokumentów oraz otrzymywanie pism i decyzji rozstrzygających.

 

Obowiązującym w Polsce aktem prawnym z zakresu standaryzacji elektronizacji urzędowej jest Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz akty wykonawcze do niej. Do zakresu podmiotowego ustawy zalicza się szeroki zakres podmiotów publicznych. Akt ten dotyczy trzech obszarów tematycznych. Pierwszym z nich są instytucję, do których zadań należy wspieranie informatyzacji. Przepisy z tego obszaru tematycznego dotyczą koordynacji, finansowania przedsięwzięć oraz dostarczania wiedzy w zakresie informatyzacji. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ePUAP
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Format dokumentów elektronicznych

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx