http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Profesjonalizacja obsługi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz współdziałania stron przy jego realizacji

27

Profesjonalizacja zamówień publicznych w ujęciu komisji Europejskiej

Komisja uznaje, że skuteczna strategia profesjonalizacji powinna opierać się na ogólnym podejściu prorozwojowym,  zgodnie z trzema podstawowymi złożeniami.

Po pierwsze, rozwój odpowiedniej struktury strategii na potrzeby profesjonalizacji (…), co oznacza określenie wyraźnego podziału obowiązków i zadań instytucji na centralnym szczeblu polityki, wspieranie starań na szczeblu lokalnym, regionalnym i sektorowym i zapewnienie ciągłości między cyklami politycznymi z wykorzystaniem, w stosownych przypadkach, struktur instytucjonalnych promujących specjalizację, łączenie wiedzy i dzielenie się nią, w szczególności poprzez wsparcie instytucji szkoleniowych, centralnych jednostek zakupujących i organizacji zawodowych nastawionych na udzielanie zamówień publicznych.

Po drugie, pomnażanie zasobów ludzkich realizowane po przez ulepszanie szkolenia i zarządzania przebiegiem kariery zawodowej praktyków zamówień publicznych: praktycy zamówień publicznych, tj. osoby uczestniczące w udzielaniu zamówień publicznych na towary, usługi i roboty budowlane, jak również audytorzy i urzędnicy odpowiedzialni za rozpatrywanie spraw dotyczących zamówień publicznych, muszą przejść odpowiednie szkolenia, posiadać właściwe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie potrzebne przy ich zakresie odpowiedzialności. Oznacza to zagwarantowanie doświadczonego, wykwalifikowanego i zmotywowanego personelu, oferowanie mu koniecznych szkoleń i umożliwienie ustawicznego rozwoju zawodowego, a także opracowanie struktury zatrudnienia i zachęt w celu uatrakcyjnienia funkcji związanej z udzielaniem zamówień publicznych i motywowania urzędników do osiągania strategicznych rezultatów. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Doniosły problem współdziałania stron przy realizacji zamówienia publicznego
  • Organizacyjne aspekty współdziałania kontrahentów

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx