http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rozwiązania równoważne na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych

217

Problematyka dotycząca oferty równoważnej, produktu równoważnego, czy rozwiązań równoważnych funkcjonuje w systemie zamówień publicznych już od dawna. Odnosi się do niej także nowe Prawo zamówień publicznych.

 

Definicja oferty równoważnej

Pojęcie oferty równoważnej, pomimo że nie zostało zdefiniowane na gruncie Pzp, ukształtowało się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.

 

„Oferta równoważna, to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Istotne jest przy tym to, że wymagane właściwości i parametry danego produktu (rozwiązania) muszą być przez wykonawcę wykazane zamawiającemu, a zatem w sposób bezsporny udowodnione przez wykonawcę w toku postępowania przed zamawiającym za pomocą wszelkich środków dostępnych wykonawcy”.

„Istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”.

Równoważność zatem należy rozumieć jako złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego opisanymi w dokumentach zamówienia, przy zastosowaniu produktów równoważnych zgodnych z dokumentami zamówienia lecz pochodzących od innych producentów, z innych źródeł, czy wytwarzanych w ramach innych procesów. Produkt równoważny z samej swej nazwy nie stanowi produktu tożsamego, identycznego z opisanym przez zamawiającego, a posiada pewne istotne dla niego cechy. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zasady wynikające z nowego Pzp
  • Kryteria równoważności
  • Sposób badania równoważności
https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx