przeglądanie Kategoria

11. Listopad

Nowelizacja w Sejmie

W dniu 17 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi…

KONFERENCJA UZP

W dniu 16 listopada 2020 r. odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja online pt. „Nowe Prawo zamówień…

KOLEJNY ODCINEK AUTOSTRADY A2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szuka wykonawców budowy ponad 63 kilometrów autostrady A2 na wschód od Warszawy.…

PROJEKT BADAWCZY UZP

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że projekt badawczy przygotowany przez konsorcjum złożone z Uniwersytetu Jagiellońskiego…

BONY DLA NAUCZYCIELI

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada pod poz. 2048 ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części…