Strategie wyjścia z monopolu jednego wykonawcy systemu informatycznego

73

Zjawisko trwałego, prawnego oraz faktycznego, uzależnienia zamawiającego publicznego od jednego dostawcy systemu informatycznego, w celu utrzymywania go i rozwijania powoduje, że zamawiający zmuszony jest często udzielać zamówień publicznych z wolnej ręki pierwotnemu dostawy (producentowi) takiego systemu (zjawisko vendor lock-in). Stanowi to znaczące ograniczenie konkurencji na rynku zamówień publicznych, a także jest wysoce niekorzystne dla samego zamawiającego.