Wnioski i rekomendacje

33
Sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku 2013, jak co roku, prezentuje szereg ciekawych danych. Raz jeszcze brak w nim niektórych informacji, ale nie chodzi o jego zalety lub wady w zakresie faktograficznym. Znacznie bardziej interesujące jest, jakie wnioski z określonego stanu rzeczy zostają oraz powinny zostać wyciągnięte. Sprawozdanie zawiera krótki rozdział „Wnioski i rekomendacje”. Rekomendacje są cztery, wniosków – kilka.