http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Podwykonawstwo na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych

94

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych, które poza przepisami dotyczącymi zasad udzielania zamówień, reguluje także problematykę umów podwykonawczych, zawieranych przez wykonawców wyłonionych w reżimie zamówień publicznych.

Wioleta Bajda

Anita Elżanowska

Anetta Zakrzewska

 

OGRANICZENIE PODWYKONAWSTWA

Zgodnie z art. 121 nowego Pzp zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:

 

1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

 

Analogicznie, w art. 60 nowej ustawy wskazano, że zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:

 

1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

 

W cytowanym wyżej art. 121 nowego Pzp, analogicznie jak w dotychczas obowiązującym stanie prawnym (art. 36a ust. 2 Pzp), ustawodawca wskazuje sytuacje, w których zamawiający jest uprawniony do żądania realizacji zamówienia bezpośrednio przez wykonawcę. Ograniczenie w angażowaniu podwykonawców może więc być wprowadzone wyłącznie przy kontraktowaniu robót budowlanych bądź usług, a w przypadku dostaw tylko w odniesieniu do prac polegających na rozmieszczeniu lub instalacji przedmiotu dostawy.

Na gruncie poprzedniej ustawy przyjmowano, że „osobiste świadczenie zamówienia powinno być rezerwowane jedynie dla skomplikowanych i specjalistycznych świadczeń. Proste dostawy nie wymagają natomiast wyjątkowych kompetencji, a ponadto zastrzeżenie osobistego wykonania dostawy mogłoby istotnie ograniczyć konkurencję. Powyższe pozostaje aktualne w nowym Pzp. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • OCHRONA PODWYKONAWCÓW
  • DODATKOWE REGULACJE W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
  • PODWYKONAWSTWO W ROBOTACH BUDOWLANYCH
  • BEZPOŚREDNIA ZAPŁATA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx