http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

System zamówień publicznych w 2014 roku

39

Podobnie jak w latach ubiegłych Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku”.

Powiązane artykuły

Z danych, zawartych w Sprawozdaniu wynika, iż w roku minionym udzielono174 886 zamówień (o 35.466 mniej, niż w roku 2013), których wartość wyniosła 133,2mldzł. co oznacza, iż w stosunku do roku poprzedniegobyła niższaaż o10 mld. zł.

W informacji dotyczącej Sprawozdania Urząd Zamówień Publicznych zwraca uwag, że spadek wartości rynku spowodowany został tym, iż od 16 kwietnia 2014 r. w wyniku wejścia w życie nowelizacji Pzp z dnia 14 marca 2014 r. podwyższony został próg zastosowania ustawy z 14.000 euro do 30.000 euro dla wszystkich kategorii zamawiających. Ponadto wyłączony został obowiązek stosowania ustawy przy zamówieniach, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych oraz zamówieniach na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych i bibliotecznych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx