http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Trzy pytania w temacie numeru

38

Trzy pytania w temacie numeru opracowują, a następnie odpowiedzi na nie wraz z komentarzem przedstawiają eksperci Grupy Doradczej SIENNA. Dzisiaj są one następujące:

 

  1. Zamawiający, którego wiązała umowa z wykonawcą objętym zakazem wykonywania zamówień wynikającym z rozporządzenia 576/2022 w sprawie zamówienia o wartości wyższej niż progi unijne odstąpił od niej w dniu następnym po wejściu w życie rozporządzenia. Czy miał ku temu podstawę?
  2. Zamawiający w postępowaniu o zamówienie o wartości wyższej niż progi unijne zażądał od wykonawców podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń), że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania wynikające z rozporządzenia 576/2022 oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Czy słusznie?
  3. Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wartości nie objętej ustawą Pzp wynoszącej 200 tys. zł nie wykluczył wykonawców, których beneficjenci rzeczywiści są objęci sankcjami wynikającymi z decyzji wydanymi przez MSWiA. Czy prawidłowo?  (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx