http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Trzy pytania w temacie numeru

16

Inaugurujemy dzisiaj nową rubrykę, która, mamy nadzieję, na dłużej zadomowi się na naszych łamach. Dedykowana jest tym Czytelnikom, którzy chcieliby sprawdzić własną znajomość przepisów Pzp oraz umiejętność poprawnego stosowania ich w praktyce.

Poczynając od dzisiaj, po artykułach omawiających problematykę stanowiącą „temat numeru”, zamieszczać będziemy trzy pytania dotyczące tej problematyki. Odpowiedzi na nie zamieszczać będziemy w numerze następnym, a zatem okres miesiąca dzielącego kolejne wydania DORADCY, to czas na przemyślenia i przygotowania odpowiedzi własnych.

Zachęcamy do przesyłania ich na adres: redakcja@publicus.pl. Jeśli spodoba się Państwu ten pomysł i rubryka „chwyci”, zaproponujemy sposób prezentacji najlepszych odpowiedzi oraz wyróżniania ich autorów.   

Nie obiecujemy, że pytania będą łatwe, choć zapewne znajdą się wśród Państwa osoby, które odpowiedzą na nie bez specjalnego problemu. Treść pytań nie będzie się też ograniczała wyłącznie do tematyki omawianej w publikowanych artykułach, obejmowała będzie różne aspekty problematyki, stanowiącej „temat numeru”. Nie będzie to więc „sprawdzian” uważnego przeczytania zamieszczonych wcześniej publikacji, lecz znajomości całokształtu zagadnień, mieszczących się w „temacie numeru”.

 

„Trzy pytania”, a następnie odpowiedzi na nie wraz z niezbędnym komentarzem opracowywać będą eksperci Grupy Doradczej SIENNA.

Dzisiejsze pytania, dotyczące udostępniania zasobów, są następujące:

 

  1. Zamawiający sformułował dwa warunki:

(1) doświadczenia podmiotu w wykonaniu usługi oraz

(2) dysponowania dwoma osobami o określonych kwalifikacjach do wykonania tej usługi.

Wykonawca składając ofertę powołał się na zasoby dwóch podmiotów trzecich – jednego w zakresie doświadczenia, drugiego w zakresie dysponowania osobami. Każdy z nich zobowiązał się do wykonania zamówienia jako podwykonawca. Zamawiający odrzucił ofertę twierdząc, że takie wykonanie (tego samego przez dwóch podwykonawców) jest niemożliwe. Czy słusznie?

 

  1. Zamawiający w SWZ zażądał, aby wykonawcy, którzy powołują się na zasoby podmiotu trzeciego wykazali, iż dysponują tym zasobem w dniu składania ofert. Czy prawidłowo?

 

  1. Wykonawca składając ofertę powołał się na zdolności finansowe (zdolność kredytową podmiotu trzeciego). Podmiot trzeci składając JEDZ nie wypełnił informacji o znajdowaniu się w wymaganej sytuacji finansowej. Wezwany do uzupełnienia oświadczył, że takiej zdolności obecnie nie posiada, ale w dacie wezwania do złożenia dokumentów będzie ją posiadał i dokumenty z banku złoży. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy. Oceń, czy słusznie.
https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx