Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne – wybrane zagadnienia cz.3

39

W kolejnej już, trzeciej części cyklu publikacji poświęconego specyfice zamówień na systemy informatyczne zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z kryteriami oceny ofert, z uwzględnieniem odrębności postępowań dotyczących zakupów informatycznych. Kwestia ta, równie istotna jak przygotowanie prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, jest aktualnie o tyle problematyczna, że została zmieniona najnowszą ustawą nowelizacyjną, która weszła w życie 19 października 2014r.