http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Udzielanie zamówień publicznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

42

Konflikt zbrojny na Ukrainie wywarł znaczny wpływ na wiele aspektów polskiej gospodarki. Zmiany nie ominęły również zamówień publicznych. Istotny napływ obywateli Ukrainy do Polski, szczególnie w pierwszych tygodniach wojny, wywołał konieczność wprowadzenia regulacji odnoszących się do zamówień udzielanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

 

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy została ogłoszona w dniu 12 marca 2022 r. i obowiązuje z mocą wsteczna od 24 lutego 2022 r. (dalej jako „Ustawa”).  Reguluje kwestie związane z masowym napływem cudzoziemców w związku z wydaniem decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Ustawa w większości odnosi się do kwestii związanych z legalizacją pobytu osób, które znalazły się na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi (oraz małżonków tych osób, choćby nie posiadały ukraińskiego obywatelstwa. a także obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Reguluje przede wszystkim kwestie związane z ułatwieniami w legalizowaniu pobytu dla obywateli Ukrainy w Polsce, podejmowaniu przez nich legalnej pracy, przyznanie numerów PESEL oraz prawa do świadczeń socjalnych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zamawiający udzielający zamówień w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy
  • Zamówienia udzielane w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy
  • Nadawanie numeru PESEL
  • Zapewnienie prawa do świadczeń
  • Zapewnienie opieki medycznej przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców
  • Polecenia wydawane w sytuacji kryzysowej
  • Zamówienia udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  • Charakter zwolnienia ze stosowania Pzp
  • Zamówienia nieobjęte zwolnieniem

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx