http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Unieważnienie postępowania ze względu na interes publiczny

94

Unieważnienie postępowania to czynność kończąca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o ile nie był możliwy wybór wykonawcy, z którym zamawiający zawrze umowę o jego wykonanie.

Włodzimierz Dzierżanowski

Art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wskazuje na obowiązek unieważnienia postępowania, gdy wystąpi chociaż jedna ze wskazanych w nim przesłanek. Poza tym unieważnienie postępowania może (ale nie musi) nastąpić na podstawie przesłanki określonej w art. 93 ust. 1a. Z żadnej innej przyczyny lub bez podania przyczyn zamawiający postępowania unieważnić nie może.

Postępowanie na podstawie art. 93 może unieważnić wyłącznie zamawiający. Uprawnienie unieważnienia postępowania z przyczyn wskazanych w przepisie nie przysługuje więc Krajowej Izbie Odwoławczej, która dla unieważnienia postępowania wykazuje zaistnienia przesłanek odrębnych tj. zawartych w art. 192 ust. 3 Pzp. W konsekwencji postępowania na tej podstawie nie może unieważnić sąd. Kompetencji tej nie posiada także żaden inny organ administracji, w tym prezes UZP, a także organy nadzorcze lub kontrolne wobec zamawiającego.

Czynność unieważnienia postępowania, jako odstępstwo od celu,…

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx