Uzyskanie zamówienia publicznego w drodze sukcesji uniwersalnej, część III

41

Na rynku zamówień publicznych często mamy do czynienia z przedsiębiorstwami, które się rozrastają i są przedmiotem obrotu. Podobnie jak w przypadku opisanych fuzji czy podziałów, nabywanie przedsiębiorstw oraz wnoszenie ich do tworzonych czy rozrastających się spółek odbywa się w trakcie wykonywania umów o zamówienie publiczne. Choć skutki nabycia przedsiębiorstwa czy też wniesienia do innej spółki w przypadku zamówień publicznych mają skutek podobny do sukcesji uniwersalnej, faktycznie występuje ona tylko przy nabyciu go w drodze spadkobrania.