Umowa o podwykonawstwo

60

Zgodnie z podstawową zasadą zamówień publicznych, funkcjonującą od początku istnienia polskiego systemu zamówień publicznych[1], zamówienie publiczne może być udzielone wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w ustawie. Jednakże prawo zamówień publicznych, zgodnie z regułami prawa cywilnego (art. 356 § 1 Kc), już od początku swojego funkcjonowania[2] (od 1 stycznia 1995 r.) nie wymagało, aby wybrany oferent wykonał umowę osobiście: mógł korzystać z pomocy podmiotów trzecich, podwykonawców.

 

 

Anna Prigan

[1]  Art. 12a ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, art. 7 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

[2] Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, Dz.U. 1994 r. nr 76, poz. 344.