Wpływ nowych rozwiązań normatywnych na proces budowlany

7

Część druga

 

NISKA EFEKTYWNOŚĆ KONKURENCJI NA RYNKU BUDOWLANYM

Na niską efektywność procesów konkurencji na rynku zamówień publicznych na roboty budowlane składają się dwie, częściowo bardzo już spetryfikowane przyczyny. Są to:

  1. niezadowalający poziom konkurencyjności tego rynku oraz
  2. niska jakość procesów konkurencji zarówno w zakresie badania podmiotowego wykonawców jak i w zakresie badania ofert. (…)

 

Dr hab. Andrzej Borowicz

 

Poza tym w artykule:

  • Niedostateczny poziom konkurencyjności rynku
  • Niska jakość procesu konkurencyjnego w procesie budowlanym
  • Badanie i ocena ofert
  • Badanie podmiotowe wykonawcy

ROZWIĄZANIA NOWEGO PZP ADRESOWANE DO PROCEDUR KONKURENCJI W PROCESACH BUDOWLANYCH

  • Stymulatory poziomu konkurencyjności zamówień na roboty budowlane
  • Wymagania nowej ustawy w zakresie badania podmiotowego wykonawców
  • Wymagania nowej ustawy w zakresie badania i oceny ofert

ZAKOŃCZENIE

 

CZYTAJ DALEJ

.

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.