http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WSKAZANIA UZP DOTYCZĄCE TRYBU PODSTAWOWEGO I DIALOGU KONKURENCYJNEGO

42

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił opracowanie poświęcone wariantowi drugiemu  trybu podstawowego (art. 275 pkt 2 Pzp) oraz uproszczony schemat postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Pzp wprowadziła procedurę udzielania zamówień publicznych, właściwą dla postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Jest to tryb podstawowy, w ramach którego przewidziano trzy  warianty procedowania. Udostępnione  opracowanie jest w całości poświęcone wariantowi drugiemu trybu podstawowego (art. 275 pkt 2 Pzp),  charakteryzującego się tym, że zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych. W opracowaniu kompleksowo omówiono ten wariant, co umożliwi zapoznanie ze specyfiką tej procedury i przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia. Dialog konkurencyjny natomiast to jeden z trybów udzielenia zamówienia w przypadku udzielania zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Polega na tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający prowadzi dialog z zaproszonymi do udziału w dialogu wykonawcami w zakresie zaproponowanych przez nich rozwiązań, po zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert (art. 169 Pzp).

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx