http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PRZYPOMINAMY

57

Od początku lutego na naszej stronie internetowej trwa głosowanie na AUTORA DWUDZIESTOPIĘCIOLECIA.

Jak informowaliśmy w numerze styczniowym, w kwietniu 2022 roku miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca” ukończy dwadzieścia pięć lat i ukarze się jego trzechsetny numer. To Jubileusz ważny dla nas i dla naszych Przyjaciół, ale przede wszystkim dla Autorów publikujących na jego łamach. Bez nich po prostu DORADCY by nie było. To oni przez te ćwierć wieku dzielili się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem – uczyli, doradzali, przestrzegali przed popełnianiem błędów. Tym samym wywierali odczuwalny, pozytywny wpływ na funkcjonowanie polskiego systemu zamówień publicznych.

W związku z tym zwróciliśmy się do Państwa o wskazanie Autora, a właściwie Autorów Dwudziestopięciolecia. Prosiliśmy, aby wskazali Państwo tych Autorów, którzy trafili do Państwa ze swoim przekazem, przekonali argumentacją, nauczyli czegoś nowego lub ustrzegli przed popełnieniem błędów. Autorów, którzy szczególnie Państwu „pasowali”.

Statystyki na koniec 2021 roku wskazują, iż do tego czasu w DORADCY ukazało się blisko cztery tysiące publikacji merytorycznych autorstwa ponad 470 autorów. Trudno byłoby więc dokonywać wyboru z tak wielkiego grona, tym bardziej, iż wielu spośród nich pojawiało się na łamach miesięcznika raz lub kilka razy. Dlatego też Rada Programowa ZPD przyjęła założenie, iż „pod głosowanie” Państwa poddamy Autorów, którzy w okresie dwudziestopięciolecia opublikowali co najmniej dziesięć artykułów merytorycznych. Ich nazwiska, notki biograficzne oraz tytuły niektórych publikacji zamieściliśmy w numerze styczniowym DORADCY, a także na naszej stronie internetowej. Jak Państwo zapewne zauważyli, są wśród nich zarówno Autorzy z pierwszych numerów Doradcy, tacy, którzy niedawno „pojawili się” na jego łamach, ale także tacy, którzy są z Państwem od początku do teraz.

 

Jeśli do chwili obecnej nie wzięli Państwo udziału w głosowaniu prosimy –

ZAGŁOSUJCIE!

 

Głosowanie, przy użyciu interaktywnego formularza, odbywa się na stronie internetowej naszego miesięcznika pod znanym Państwu adresem

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

Link do formularza głosowania zamieszczony też jest na naszym profilu na facebooku oraz na stronie Wydawnictwa PUBLICUS www.publicus.pl.

Głosowanie trwa do dnia 31 marca. Każdy z jego uczestników dysponuje trzema głosami, co oznacza możliwość wskazania od jednego do trzech wybranych Autorów.

 

WYNIKI GŁOSOWANIA OGŁOSIMY W KWIETNIOWYM,
TRZECHSETNYM NUMERZE DORADCY.

 

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx