http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WYBRANY WYKONAWCA TRZECIEGO ODCINKA A 18

47

Z siedmiu ofert, które wpłynęły na przebudowę obecnej DK18, od okolic węzła Iłowa do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego, najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę Budimex. Dostosowanie ok. 16 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady wyceniono na ponad 175,1 mln zł. Jeśli nie wpłyną odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, umowę z wykonawcą GDDKiA podpisze w I kw. 2021 roku. To trzeci z czterech odcinków przyszłej A18 od Olszyny do Golnic. Trwa już przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy ostatniego odcinka o długości ponad 21 km. Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła Iłowa oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej i związanej z ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt). Zadanie będzie realizowane w formule „Buduj”. Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 do standardów autostrady na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km. Ta inwestycja stanowi trzeci etap budowy autostrady A18. Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku. – Południowa jezdnia drogi krajowej nr 18 wreszcie doczeka się modernizacji. Dzięki temu będziemy mogli z dumą mówić o autostradzie A18 – drodze bezpiecznej i komfortowej. Obecnie ta droga nazywana jest ironicznie „najdłuższymi schodami Europy”. Kończymy z tym dziedzictwem. Już wkrótce cała trasa od granicy polsko-niemieckiej do węzła Krzyżowa z autostradą A4 stanie się drogą, z której wszyscy będziemy dumni – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

 

źródło: www.gddkia.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx