przeglądanie Kategoria

Aktualności / Wydarzenia

SMOG POD LUPĄ NIK

Z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, iż system dopuszczania pojazdów do ruchu, w tym obowiązujące…

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU PRZEZ CPK

W dniu 23 listopada br. spółka Centralny Port Komunikacyjny unieważniła postępowanie na wybór wykonawcy master planu. Master plan…

MODERNIZACJA MINIPORTALU

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami modernizowany jest miniPortal. Dzięki…

TARCZA BRANŻOWA 6.0

Zakończyły się prace nad ustawą zwaną Tarczą branżową 6.0. W dniu 9 grudnia br. Sejm uchwalił jej przepisy, przyjmując część…

NOWELIZACJA UCHWALONA

W dniu 7 grudnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty…