http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wykluczenie z postępowania za poważne naruszenie obowiązków zawodowych w przeszłości (art. 24 ust. 2a) cz.1

51

Przepis art. 24 ust. 2a Prawa zamówień publicznych wprowadzony został ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r.[1], która weszła w życie 19 października 2014 r. Chociaż od tego czasu upłynął ponad rok, zapadło tylko kilka dotyczących go orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, brak natomiast orzeczeń sądów powszechnych. Konieczne jest więc wypracowanie dobrych praktyk stosowania tego przepisu, bowiem jego złe stosowanie mogłoby powodować negatywne skutki dla systemu zamówień publicznych i ewaluacji środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Powiązane artykuły


[1]   Art. 24 ust 2a dodany ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. (Dz.U. Z 2014r. , poz. 1232), która weszła w życie 19.10.2014r.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx