http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wykluczenie z powodu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy

62

W dniu 14 września br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Choć jej głownym celem jest wdrożenie do polskiego prawa tzw. dyrektywy obronnej, wprowadza ona nowe podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji Pzp jest wykluczenie z powodu rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o zamówienie publiczne. Zgodnie z wprowadzonym w 2011 r. przepisem art. 24 ust. 1 pkt 1a, zamawiający zobowiązany jest wykluczyć wykonawcę, z którym w ostatnich trzech latach zakończył umowę, wypowiadając ją lub rozwiązując albo od niej odstępując z przyczyn, za które jego zdaniem, odpowiada wykonawca. Do tej regulacji przedłożenie rządowe dodało nowy przepis, w myśl którego, jeżeli zamawiający przerwał współpracę nad zamówieniem o wartości powyżej 10 mln. euro (usługi i dostawy) lub 20 mln. euro (roboty budowlane), wykonawca trafi na tzw. czarną listę firm podlegających wykluczeniu (projektowany art. 24 ust. 1 pkt 1b). Oznacza to, że będzie podlegał wykluczeniu we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Polsce.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx