Zagrożenie i remedium

36

W pierwszym w 2014 r. Przeglądzie parlamentarnym przedstawiam ustawę o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium RP, budzącą spore emocje w niektórych środowiskach, dwie nowele emerytalne, ustawę o powiadamianiu ratunkowym oraz – bardzo krótko i powierzchownie – tegoroczną ustawę budżetową, nad którą trwają jeszcze prace.