http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZAMÓWIENIA NA SYSTEMY INFORMATYCZNE

31

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił I tom Rekomendacji Prezesa UZP dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne. Dokument zawiera praktyczne wskazówki dotyczące działań, jakie zamawiający powinien rozważyć na etapie planowania i przygotowywania postępowania dotyczącego systemu informatycznego, jak również wpływu decyzji inicjujących proces zakupowy na dalsze losy postępowania. Urząd podziękował wszystkim reprezentantom zrzeszeń branżowych, którzy aktywnie włączyli się w prace nad rekomendacjami: z Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska. Obecnie prace zespołu skoncentrowane są na II tomie – wytycznych dot. formułowania opisu przedmiotu zamówienia dla systemów informatycznych. Mając jednak na celu jak najszybsze podzielenie się wypracowanymi materiałami, UZP postanowił o sekwencyjnym publikowaniu kolejnych tomów Rekomendacji w miarę ich powstawania. Począwszy od tomu II materiały wchodzące w ich skład będą poddawane konsultacjom publicznym i w tym zakresie autorzy liczyć będą na konstruktywne uwagi, które pozwolą na wypracowywanie dokumentów stanowiących istotną, praktyczną pomoc w przygotowaniu postępowań. Równolegle trwają prace grupy roboczej ds. zamówień na zestawy komputerowe. Koncentrują się one na zaktualizowaniu i poszerzeniu zakresu tematycznego wytycznych z 2010 roku w związku ze zmianami technologicznymi, jakie nastąpiły od czasu wydania ostatnich wytycznych.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx