Zamówienia publiczne w roku 2014

32

W roku minionym udzielono174 886 zamówień (o 35.466 mniej, niż w roku 2013), których wartość wyniosła 133,2mldzł. Oznacza to, iż w stosunku do roku 2013 wartość polskiego rynku zamówień publicznych była niższaaż o10 mld. zł.

Powiązane artykuły

W 82%(81% w roku 2013) zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Tryb zamówienia z wolnej reki zastosowano w 13,42% postępowań (w roku 2013 –14,73%). Roboty budowlane stanowiły 40%;dostawy – 31%, a usługi – 29%wartości udzielonych zamówień.