Zarządzanie kosztami w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

35

Obecne przepisy prawne różnicują schemat grupowania kosztów przedsięwzięcia dla potrzeb związanych z finansowaniem inwestycji ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa i dla potrzeb udzielania zamówień publicznych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Działania te są realizowane na podstawie decyzji podejmowanych w fazie przedprojektowej.