http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zasada proporcjonalności – przegląd orzecznictwa

80

Zasady wyrażone w art. 7 Prawa zamówień publicznych, w tym również zasada proporcjonalności, pomimo ich fundamentalnego charakteru, nie zostały w jego przepisach zdefiniowane.

 

W znaczeniu prawnym zasadę proporcjonalności można w uproszczeniu sprowadzić do dyrektywy, zgodnie z którą zamawiający w prowadzonym postępowaniu powinien podejmować tylko takie działania, które są konieczne i niezbędne do osiągnięcia założonego celu, a środki zastosowane do realizacji tego celu muszą być proporcjonalne do jego istoty oraz odpowiednie, czyli nie tylko najlepsze i najwłaściwsze, ale i w najmniejszym stopniu ograniczające interesy i prawa wykonawców.

 

Artykuł stanowi próbę kompleksowego przedstawienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego w różnych aspektach obowiązywania zasady proporcjonalności. Zarysowana zostanie również regulacja nowej ustawy w tym względzie. (…)

 

Irena Skubiszak-Kalinowska

 

Poza tym w artykule: 

  • Zasada proporcjonalności w dyrektywie
  • Zasada proporcjonalności w orzecznictwie TSUE
  • Orzecznictwo krajowej izby odwoławczej
  • Orzecznictwo sądowe oraz decyzje UOKiK
  • Zasada proporcjonalności w nowym Prawie zamówień publicznych
  • Zakres zastosowania zasady proporcjonalności w obecnej i nowej ustawie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx