Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jako wymóg związany z realizacją zamówienia

50

Pracodawcy – przedsiębiorcy są zobowiązani do takiego kalkulowania kosztorysów, aby praca była w nich wyceniana na podstawie, co najmniej, płacy minimalnej. Do tej pory przez brak takich przepisów firmy zaniżały koszty pracy, przewidując zatrudnienie pracowników „na czarno”, bez opłacania im składek emerytalnych czy ubezpieczeniowych. Ustawa waloryzuje wartości kontraktów w sytuacjach, na które strony umowy nie mają wpływu. Chodzi o wzrost płacy minimalnej, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne.