http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZAUFANIE I PARTNERSTWO

43

W dniu 6 marca 2019 r. odbyło się spotkanie GDDKiA z przedstawicielami generalnych wykonawców realizujących wszystkie kontrakty z Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad oraz organizacji zrzeszających branżę budowlaną, w którym wziął również udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Celem spotkania była budowa wzajemnego zaufania po obu stronach inwestycji, przy zachowaniu pełnej kontroli realizacji inwestycji, co podkreślał Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Takie spotkania mają odbywać się raz na kwartał. Do wykonania jest określony plan. Ma to być wspólne zadanie wykonawców i zamawiającego. Plan zakłada zarówno udostępnienie niemal pół tysiąca kilometrów nowych dróg jak i dalszą budowę kolejnych kilkuset kilometrów tras. Kluczem do sprostania tym wyzwaniom jest swobodny przepływ informacji na odpowiednim poziomie. Dyrektor Żuchowski zaapelował również, aby skupiać się na tym, co łączy strony kontraktu a nie dzieli. Przypomniał, że GDDKiA jest otwarta na szukanie rozwiązań pojawiających się problemów. Dlatego ewentualne nieporozumienia i wzajemne roszczenia należy rozwiązywać na jak najwcześniejszym etapie, tj. na placu budowy. Podczas rozmów przedstawiciele branży podnieśli m.in. kwestię pozacenowych kryteriów oceny ofert i ich nieadekwatności do realiów obecnie prowadzonych postępowań przetargowych. W odpowiedzi przypomniano, że zamawiający liczy na przedstawienie konkretnych propozycji kryteriów pozacenowych, a nie jedynie krytykę tych obecnie stosowanych, wypracowanych przy udziale przedstawicieli branży.

źródło: www.gddkia.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx