http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Jawność otwarcia ofert elektronicznych transmitowanego online

40

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 

Wprowadzenie

W obecnie obowiązującym stanie prawnym przepisy wprowadzają zasadę jawności otwarcia ofert. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

 

Aktualna sytuacja, związana z ogłoszeniem rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, utrudnia realizację zasady jawności otwarcia ofert.

Wojciech Karwacki

 

Poza tym w artykule:

Stan faktyczny

Rozstrzygnięcie izby

Jednoracowy charakter otwarcia ofert

Rezygnacja z jawności otwarcia ofert w nowym pzp

Wnioski

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx