Zmiana umowy o zamówienie publiczne w okolicznościach zagrożenia epidemicznego

69

Część druga

Dr hab. Ryszard  Szostak

 

W artykule:

  • Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązku dochodzenia roszczeń
  • Dopuszczalność nieistotnych zmian umowy według art. 144 ust. 1 pkt. 5 pzp
  • Możliwość zawarcia ugody w sprawie należności pieniężnej przysługującej zamawiającemu
  • Klauzula rebus sic stantibus

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.