Zmiana umowy o zamówienie publiczne w okolicznościach zagrożenia epidemicznego

35

Część pierwsza 

 

Ogłoszony w marcu br. stan pandemii wywołany gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa COWID 19 wymusił wiele nadzwyczajnych ograniczeń faktycznych i prawnych. Mają one wymiar powszechny. Rzutują w sposób istotny na udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych.

 

Dr hab. Ryszard  Szostak

 

 

W artykule:

Uwagi wstępne

Zaostrzenie obowiązku współdziałania kontrahentów

Zmiana umowy w sytuacjach nadzwyczajnych

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.