Zmiany dotyczące oceny ofert

44

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, dokonana ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r., w sposób istotny zmienia zasady oceny ofert. Zmiany te będą obowiązywać w postępowaniach wszczętych po wejściu w życie ustawy nowelizacyjnej, to znaczy od dnia 19 października 2014 r.